Visi Misi

Visi

Mewujudkan pribadi muslimah yang beriman, bertaqwa, dan berakhlaqul karimah, serta unggul dalam ilmu pengetahuan

Visi

Menanamkan aqidah yang mengarah pada pembentukan sikap dan amaliah
Mengaplikasikan kajian yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits
Menerapkan kajian ilmu pengetahuan agama yang berwawasan Ahlussunah Waljama’ah
Menanamkan dasar-dasar ilmu agama untuk memahami kandungan kitab kuning
Memberikan pembinaan untuk menghantar anak didik dalam menghafal dan memahami kandungan Al-Qur’an
Menghantarkan anak didik untuk unggul dan berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik
Membekali anak didik dalam kegiatan non akademik dalam bidang keputrian dan kewirausahaan.
Mencetak pribadi wanita pendidik dan berkarakter membina umat dan masyarakat